Handelsrecht

Bij zakelijke overeenkomsten is de inhoud voornamelijk van belang indien er een conflict ontstaat. Wat is er afgesproken, hoe uit te leggen, heeft wederpartij het recht betaling van facturen op te schorten of te weigeren?

In een duidelijk dossier, geen valide betwisting van de vordering, zal een kort geding worden geadviseerd om snel en efficiënt de vordering te incasseren. Bij andere vorderingen of verweer tegen een vordering is soms een procedure nodig. Deze kan voor af worden gegaan door beslag op bijvoorbeeld een bankrekening om betaling uit eindelijk zo zeker mogelijk te stellen.

Het kantoor adviseert ook bij het tot stand komen van een overeenkomst of de tekst van een offerte en eventueel de algemene voorwaarden.

Transacties zijn zo oud als de weg naar Rome en nog steeds gebaseerd op de code civil ontworpen in 1800-1804 in opdracht van Napoleon Bonaparte. Wetgeving en rechtspraak in Nederland hebben vanzelfsprekend de afgelopen 220 bijgedragen aan een nadere ontwikkeling naar heden daagse normen.

Het kantoor incasseert vorderingen van franse bedrijven en de advocaat spreekt vloeiend frans en engels.Home Contact